Artificiell intelligens, tidrapportering på autopilot

Treks kan sköta din tidrapportering helt automatiskt. Genom att användaren aktiverar funktionen “Kristallkulan” så kommer Treks att rapportera tid vid varje dags slut. Det enda användaren behöver göra är att godkänna tiderna genom att låsa perioden när den är klar.