Löneunderlag

Närvaro & frånvaro

Faktureringsunderlaget är viktigt för ditt företag, men lika viktigt är det att få fram löneunderlag enkelt för att minska löneadministrationen.

Tid- och lönedata förs enkelt över till ditt lönesystem. Använder ni Fortnox så förs underlaget över kontinuerligt. Använder ni Visma Lön, Kontek, Crona Lön eller något annat lokalt installerat program kan du enkelt ta ut en underlags-fil för import i lönesystemet.