Kombinera taxor på projekt och individnivå

Timtaxor i konsultbranschen kan snabbt bli en komplex historia. I Treks kan du bland timtaxor på projekt och individnivå, du kan göra undantag från dessa för vissa användare och du kan ange en giltighetstid för varje timtaxa. Treks påminner dig när en timtaxa är på väg att löpa ut, då är det dags att ta diskussionen med kunden. Om du föregår kunden i denna diskussion är det mer sannolikt att du går vinnande ur den diskussionen, oavsett om det handlar om att förhandla upp timtaxan eller bibehålla den på samma nivå.